Mag ik een telefoongesprek opnemen volgens de wet?

  • Geplaatst op
  • 0
Mag ik een telefoongesprek opnemen volgens de wet?

Veel ondernemers hebben er behoefte aan om telefoongesprekken op te nemen. Dat kan zijn om overeenkomsten vast te leggen voor bewijsdoeleinden, voor de evaluatie van telefoonconversaties van personeelsleden of om bewijs te verzamelen rondom medewerkers tegen wie een verdenking van een strafbaar feit bestaat. Maar mag een ondernemer eigenlijk wel telefoongesprekken opnemen? In welke gevallen wel en in welke niet?

Wettelijke eisen opnemen telefoongesprek voor overeenkomst 

Het sluiten van telefonische overeenkomsten is voor veel bedrijven ideaal. Er is directe interactie met de klant, waardoor partijen snel tot een vergelijk kunnen komen. Voor het geval dat de klant de overeenkomst later betwist, is het handig het gesprek op te nemen. Telecomshop.nl heeft daarom veel handige apparatuur om telefonische overeenkomsten mee vast te leggen. Let op: er gelden wel wat regels voor ondernemers. Toestemming van de gesprekspartner is niet vereist, maar als bedrijf moet je wel kenbaar maken dat je het gesprek opneemt en wat daarvoor de beweegredenen zijn. De gesprekspartner kan de opname (meestal ‘voicelog’ genoemd) later opvragen, een verzoek waarop de ondernemer in beginsel binnen 4 weken zal moeten ingaan. De audio mag niet door het bedrijf worden gepubliceerd of verspreid. Doe je dat toch, dan levert dat een zogeheten ‘onrechtmatige daad’ op en zul je een schadevergoeding moeten betalen. 

Legaal telefoongesprek opnemen voor evaluatie 

Het is legaal om telefoongesprekken op te nemen voor evaluatie van medewerkers. Het voiceloggen moet dan wel vereist zijn om het zogenoemde ‘gerechtvaardigd belang van de organisatie’ te dienen. Oftewel: er moet wel een evidente toegevoegde waarde zijn voor het reilen en zeilen van de onderneming. Belangrijk is dat medewerkers worden geïnformeerd. Wanneer worden ze getapet en wanneer niet? Hoe worden de gesprekken opgeslagen? Hoe lang? En wat wordt er met de opnames gedaan? 

Wettelijke eisen voicelogging controle medewerkers 

Als het echt gaat om het controleren van medewerkers, gelden er strengere eisen. Dan gelden er een stel regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Allereerst geldt een meldplicht: het personeel moet ingelicht worden over alle aspecten rondom de opnames. Het bedrijf moet bovendien een gerechtvaardigd belang hebben, dat meer gewicht in de schaal legt dan de persoonlijke levenssfeer van de werknemers. Ook mag er geen ander – niet zo vergaand – middel open staan, zoals directe bevraging van het personeel. Wie het volgens de officiële weg wil spelen, zal het controleren ook moeten melden bij het College bescherming persoonsgegevens en de ondernemingsraad. 

Gesprek opnemen als bewijs tegen werknemer 

Helaas gebeurt het met grote regelmaat dat personeel steelt van de werkgever. Wil een ondernemer – buiten medeweten van het betreffende personeelslid om – telefoongesprekken opnemen, dan gelden er extra zware eisen. Bovenop de hiervoor uiteengezette eisen voor het controleren van personeel, moet er namelijk een serieuze verdenking bestaan van een strafbaar feit. Bij het College bescherming persoonsgegevens moet bovendien een ‘voorafgaand onderzoek’ worden aangevraagd. En achteraf moet aan de betrokkenen worden gemeld dat er telefoongesprekken opgenomen zijn. 


De TipTel 545 Pro, een zeer veelzijdig apparaat voor telefoonopnames 

Opnemen in strafrechtelijke zin: aftappen 

Houdt een ondernemer zich niet aan de regels van het geheime opnemen, dan is het in feite ‘aftappen’. De politie mag (onder strenge voorwaarden) aftappen, burgers niet. Het is een strafbaar feit om dat toch te doen. Verrassend genoeg zijn er situaties waarin de afgetapte gesprekken toch als rechtmatig bewijs worden aangemerkt. Een ondernemer zal zich echter twee keer achter de oren moeten krabben voordat hij gesprekken in het geheim gaat opnemen, helemaal als hij de hiervoor genoemde regels niet in acht neemt. 

Telefoonopnames als bewijs in civiele procedures 

In civielrechtelijke zin (dus niet wat betreft het strafrecht) kunnen opgenomen telefoongesprekken doorgaans als bewijs dienen. Doorgaans, want het hangt af van de omstandigheden van het geval. Ook hier gaat het om een afweging met de persoonlijke levenssfeer. Als de privacy van de getapte persoon groter is dan het belang van het achterhalen van de waarheid, kán er sprake zijn van onrechtmatig verkregen bewijs. Raadpleeg bij twijfel altijd een advocaat die gespecialiseerd is in telecom en privacy. 

Lees ook ons artikel ‘Opnemen van telefoongesprekken: hoe kun je dit doen?

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
* Verplichte velden

TelecomShop.nl

Wij worden door klanten beoordeeld met een 9 van 10 gebaseerd op 372 reviews.